SPECIAL THANKS

Surpporting for KIKKA-KE

NARIMATSU MASAYOSHI  ​YURI KATO  FUMIE KATAYAMA  HIROKI MUTO  MASAHIKO KUNISADA  CHIHIRO HONMA  YOSHIMASA FURUYA  KEITA SATO  MASAYA FURUKAWA  SHINYA KATO  MIYAKA MANPO  YUJI NEMOTO  TAKAHIRO YAMAUCHI  SHIGEYUKI NOMURA  MOTOAKI KAMIYAMA  TORU ISHIKAWA  YOSUKE TSUDA  KANAE YAMAMOTO MIRI SATO KENTAROU KOIKE NORIKO FURUKUBO  FUMICHIKA SATO  NOBUHARU TAKEDA  ASAMI HIRAI  KOUICHIRO ICHIKI  KOUHEI MOCHIZUKI  YOSHIKAZU SHIMURA  TOMOHISA SHIROSHITA  RYOUSUKE UWADA  FUMIE AKIBA  ASAMI MUTO  HIROSHI MASUMITSU  AKI TERADA   CHIKASHI SAKURAI  SHINSAKU KIMURA NAOKI KUMAGAI TAICHI MORO KEN HOTTA 

Building for KIKKA-KE

TAKIGUCHI KENCHIKU TSUTOMU HORINO  ECHAN  HIRONA MURANISHI  SEBASTIAN BAKER  TOMOYA KISHIDA   KENTAROU ABE  MASASTO KATO  YAE YAMAMOTO   ATSUKO SHIBUYA   TOMOKO SHIBUYA  ERIKO NAKAMURA   TORU ISHIKAWA  MOTOAKI KAMIYAMA  FUMICHIKA SATO  YOSHIMASA FURUYA   KEITA SATO  ASAMI MUTO